Special

Glia_Eg @ dm6

Name
Glia_Eg
Group Name
Glia
Subgroup Name
Glia (Eg)
Genome


SRA Length Read Number Source Info

SRR7514086 50SE 38208688 NA Glia_Eg_d1_rep1
SRR7514087 50SE 42114005 NA Glia_Eg_d1_rep2
SRR7514088 50SE 38182717 NA Glia_Eg_d3_rep1
SRR7514089 50SE 36166065 NA Glia_Eg_d3_rep2
SRR7514090 50SE 32728918 NA Glia_Eg_d2_rep1
SRR7514091 50SE 35957725 NA Glia_Eg_d2_rep2